Zlatá svatba

V sobotu 3. prosince 2016 v 11:OO hod. jdou vybrané děti ze třídy Kačenek přednášet na Zlatou svatbu.