Zveřejněno 20. 10. 2020

Nabídka činností pro děti s povinnou předškolní docházkou v týdnu od 19.-23. října 2020

Pokud si vyjdete do lesa na procházku, můžete si najít tyto listy :)

Zveřejněno 19. 10. 2020

Stravné a školné na listopad se vybírá 23.10. (pátek) 6,15 - 8,30h

Zveřejněno 18. 10. 2020

Aktuální informace o situaci COVID-19 v mateřské škole 18.10.2020

Vážení rodiče,

chtěla bych Vás informovat o aktuálním stavu, týkajícího se naší mateřské školy. Dle informace krajské hygienické stanice ze soboty 17. října bylo v naší mateřské škole potvrzeno onemocnění COVID-19 u jednoho dítěte. Bezprostředně byli telefonicky kontaktováni rodiče dětí, které přišli s tímto dítětem do kontaktu. Proto bude skupina 19-ti dětí a 2 učitelky v tzv. prodloužené karanténě do pátku 23. října bez nutnosti testování. Rodiče mají nárok na ošetřovné. Provoz mateřské školy zůstává zachován. Vzhledem k počtu zaměstnanců a dětí bude nadále provoz ve dvou třídách jako doposud. O případném vývoji situace Vás budeme informovat prostřednictvím webových stránek. Děkujeme za pochopení. Přeji všem pevné zdraví. Zdeňka Jirková

Zveřejněno 14. 10. 2020

Organizace provozu MŠ od čtvrtka 16.10.2020

Od čtvrtka 15. října se všechny děti budou ráno scházet ve třídě ŽABIČEK.

Zveřejněno 14. 09. 2020

Divadelní představení

V úterý 22. 9. 2020 navštíví děti divadelní představení Krakonošova houbovka.

Na vstupné vybíráme 25Kč

Upozornění - v době představení budou v divadle pouze děti z naší mateřské školy.

Zveřejněno 12. 09. 2020

Upozornění:

Provoz jednotlivých tříd  MŠ od pondělí 14. 9. 2020

Třída Žabičky:  6.15 – 16.15 hodin.

Třída Rybičky:  6.45 - 15.00 hodin, od 6.15 se děti scházejí ve třídě Žabiček, odpoledne se rozcházejí od 15.00 hodin opět ze třídy Žabiček.

Třída Želvičky:  7.00 – 12.30 hodin, od 6.15 se děti scházejí ve třídě Žabiček, odpoledne se děti rozcházejí ze třídy Rybiček, poté od 15.00 hodin ze třídy Žabiček.

Třída Kačenky:  6.15 – 15.15 hodin, od 15.15 hodin se děti rozcházejí ze třídy Žabiček.

Zveřejněno 27. 08. 2020

SEZNAMY DĚTÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020-2021

jsou k nahlédnutí ve složce KE STAŽENÍ

Zveřejněno 27. 08. 2020

Zahájení školního roku 2020-2021

Vážení rodiče,

nový školní rok 2020/21 zahájíme ve všech třídách v úterý 1. září 2020.

Provoz MŠ je od 6.15 – 16.15 hodin.

Provoz jednotlivých tříd  MŠ od úterý 1. září

Třída Žabičky:  6.15 – 16.15 hodin.

Třída Rybičky:  6.45 - 15.15 hodin, od 6.15 se děti scházejí ve třídě Žabiček, odpoledne se rozcházejí od 15.15 opět ze třídy Žabiček.

Třída Želvičky:  7.00 – 12.30 hodin, od 6.15 se děti scházejí ve třídě Žabiček, odpoledne se děti rozcházejí ze třídy Rybiček, poté od 15.15 ze třídy Žabiček.

Třída Kačenky:  6.15 – 15.30 hodin, od 15.30 se děti rozcházejí ze třídy Žabiček.

Stravné a školné na září se bude vybírat pouze hotově 3.9 (čtvrtek) 12.00-16.15hod. a 4.9. (pátek) 6.15-8.15hod. v kanceláři vedoucí školní jídelny p. Justové. Od září 2020 se zvyšuje finanční normativ stravování.

Z důvodů opatření týkajících se virové nákazy Covid-19 se celoškolní schůzka rodičů konat nebude, veškeré informace k provozu získáte u p. učitelek ve své třídě. Prosíme sledujte webové stránky MŠ, kde jsou aktualizovány informace. Děkujeme za pochopení.

Prosím, čtěte důležitá opatření, která jsme nastavili na základě doporučení MŠMT, abychom zabránili možnému šíření virové nákazy Covid-19.

  • Při vstupu do MŠ použijte dezinfekční přípravek na ruce.
  • Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje v roušce.
  • Děti předávejte mezi šatnou a umyvárnou, prosíme, nevstupujte do tříd.
  • Děti musí být vybaveny jednou čistou roušku uloženou v igelitovém sáčku na poličce se svou značkou
  • Pokud bude dítě vykazovat jakékoliv symptomy nemoci (teplota, kašel, rýma, bolest hlavy, slabost, apatie, puchýřky na končetinách), nebude do MŠ přijato.
  • V případě, že se zdravotní stav dítěte změní v průběhu dne, bude umístěno do samostatné místnosti, kde bude pod dohledem dospělé osoby.  Učitelky budou neprodleně kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na  okamžité vyzvednutí dítěte.
Zveřejněno 19. 08. 2020

Provoz MŠ od čtvrtka 20. srpna ve třídě Rybiček.

Od čtvrtka 20. srpna do pondělí 31. srpna se budou všechny děti scházet i rozcházet ve třídě Rybiček.

Pro rodiče nadále platí používání roušky v prostorách MŠ.

Zveřejněno 07. 08. 2020

Provoz MŠ o letních prázdninách

Provoz MŠ bude zahájen v pondělí 10. srpna. Všechny děti se budou scházet ve třídě ŽABIČEK.

Pro rodiče nadále platí používání roušky v prostorách MŠ.

Zveřejněno 10. 07. 2020

Všem dětem a rodičům přejeme pohodové prázdniny
se spoustou sluníčka a zážitků.

Zveřejněno 29. 06. 2020

Provoz MŠ o letních prázdninách

Od středy 1. července se všechny děti budou ráno scházet ve třídě ŽABIČEK.

MŠ bude uzavřena od 13. července do 7. srpna 2020.

Provoz bude zahájen v pondělí 10. srpna 2020.