Zveřejněno 26. 01. 2021

Vážení rodiče, za zdaňovací období roku 2020 máte možnost uplatnit slevu na dani.

Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v mateřské škole (školné) si můžete vyzvednout u p. učitelek ve svých třídách.

Zveřejněno 25. 01. 2021
Zveřejněno 22. 01. 2021

Provoz MŠ od pondělí 25. ledna 2021

Vážení rodiče,

od pondělí 25. ledna 2021 zahajujeme běžný provoz MŠ bez omezení ve všech čtyřech třídách.

Zveřejněno 21. 01. 2021

Stravné a školné na únor se vybírá:

25.1. (pondělí) 12,00 - 16,15h

Zveřejněno 18. 01. 2021

Nabídka činností pro děti s povinnou předškolní docházkou v týdnu od 18.-22. ledna 2021

Zveřejněno 15. 01. 2021

Provoz mateřské školy od pondělí 18. ledna do pátku 22. ledna 2021 ve dvou třídách

Vážení rodiče: z důvodu přetrvávající nemocnosti a karantény zaměstnanců bude provoz mateřské školy od pondělí 18.ledna 2021 ve třídách Žabiček a Rybiček pro děti pracujících rodičů. 

Ve třídě Žabiček se budou scházet děti ze tříd Žabiček a Kačenek.

Ve třídě Rybiček se budou scházet děti ze tříd Rybiček a Želviček.

O vývoji situace Vás budeme koncem týdne informovat. 

Děkujeme za pochopení.

Zveřejněno 14. 01. 2021

Oznámení k platbě inkasem v lednu 2021

Bezhotovostní (inkasní) platba bude tento měsíc sražena k datu 22.1.2021

Děkujeme za pochopení.

Zveřejněno 11. 01. 2021

Nabídka činností pro děti s povinnou předškolní docházkou v týdnu od 11.-15. ledna 2021

Zveřejněno 08. 01. 2021

Provoz mateřské školy od pondělí 11. ledna do pátku 15. ledna 2021

Vážení rodiče: z důvodu pokračování karantény nebo nemocnosti zaměstnanců bude provoz mateřské školy od pondělí 11. ledna 2021 opět pouze v jedné třídě - třídě Žabiček pro děti pracujících rodičů.

O vývoji situace Vás budeme koncem týdne informovat. Děkujeme za pochopení.

Zveřejněno 04. 01. 2021
Zveřejněno 01. 01. 2021

Provoz mateřské školy od pondělí 4. ledna 2021

Z důvodu pozitivity koronavirem nebo karantény zaměstnanců bude od pondělí 4. ledna 2021 otevřena pouze jedna třída - třída Žabiček pro děti pracujících rodičů.

Žádáme rodiče, kteří mají možnost si ponechat své děti doma, aby tak učinili. 

Děti se budou scházet a rozcházet ze třídy Žabiček. 

Zveřejněno 01. 01. 2021

„Nikde nesmí býti smutno“

Naše mateřská škola se zapojila do výzvy pro mateřské školy, kterou zorganizovala Místní akční skupina Království Jestřebí hory. Tato akce vznikla pro potěchu a rozveselení seniorů, obyvatel pečovatelských domů a domovů důchodců pro malé rozptýlení v této nelehké době. Naše mateřská škola si pro ně připravila „online Vánoční besídku“, kde děti mohly předvést to, co si za krátký čas stihly nacvičit. Třída „Kačenek“ si připravila krátkou čertovskou besídku, kde tancovaly na písničku „My jsme čerti“ a recitovaly básničku s pohybovými prvky. Třída „Rybiček“ si nacvičila taneček na písničku „Bim-bam“ od Dády Patrasové. Z toho celého se vytvořilo video i s pozdravem od našich předškoláčků.

Děti si to i v této podobě moc užily a byly rády, že mohou být součástí. Věříme, že jsme touto akcí vykouzlili plno úsměvů a radostných chvil.

Vytvořené „sváteční pásmo“ můžete shlédnout na webových stránkách MAS Království Jestřebí hory (www.kjh.cz) - https://www.youtube.com/watch?v=cBh17f42SdM

Přejeme všem lidem v roce 2021 pevné zdraví, lásku a radost v srdcích.