499 888 114
 • Žabičky

  Oddělení Žabičky

  Děti zpravidla ve věku 2,5 až 4 roky.

  Do této třídy chodí nejmladší kamarádi. Děti se postupně seznamují s novým prostředím, zaměstnanci, ale i s pravidly soužití, bezpečnosti. Snažíme se podporovat a rozvíjet především samostatnost a sebeobslužné činnosti.

  Učitelky: Iveta Kačerová, Jarmila Galuščáková, Lenka Zezulová
  x
 • Rybičky

  Oddělení Rybičky

  Děti zpravidla ve věku 4 až 5 let.

  Ze Žabiček děti postupují do třídy Rybiček. Zde děti získávají větší okruh znalostí a dovedností. Jsou vedeny k celkové samostatnosti v sebeobsluze a také ve svém jednání.

  Učitelky: Monika Baťková, Pavlína Hrušková, Dis.

  x
 • Kačenky

  Oddělení Kačenky

  Děti zpravidla ve věku 5 až 6 let a děti s odloženou školní docházkou.

  Třída Kačenek je třídou budoucích školáků, prvňáčků. Třídní vzdělávací program je uzpůsobený tak, aby byly děti dle svých schopností připraveny na vstup do ZŠ.

  Učitelky: Šťovíčková Marcela, Dvořáčková Jiřina

  x
 • Želvičky

  Oddělení Želvičky

  Méně početná třída pro děti ve věku 4 až 6 let a děti s odloženou školní docházkou.

  Snížený počet dětí umožňuje intenzivnější individuální přístup k dětem a jejich rozvoj. Třídní vzdělávací program je uzpůsobený tak aby nejstarší děti byly připraveny na vstup do ZŠ. Kromě činností, které jsou obdobné jako v ostatních třídách, zde probíhá každodenní individuální a skupinová logopedická péče.

  Učitelky:  Mgr. Zdeňka Jirková, Tereza Zinkeová, Petra Šťovíčková - asistent pedagoga

  x
Zveřejněno 14. 09. 2020

Divadelní představení

V úterý 22. 9. 2020 navštíví děti divadelní představení Krakonošova houbovka.

Na vstupné vybíráme 25Kč

Upozornění - v době představení budou v divadle pouze děti z naší mateřské školy.

Zveřejněno 12. 09. 2020

Upozornění:

Provoz jednotlivých tříd  MŠ od pondělí 14. 9. 2020

Třída Žabičky:  6.15 – 16.15 hodin.

Třída Rybičky:  6.45 - 15.00 hodin, od 6.15 se děti scházejí ve třídě Žabiček, odpoledne se rozcházejí od 15.00 hodin opět ze třídy Žabiček.

Třída Želvičky:  7.00 – 12.30 hodin, od 6.15 se děti scházejí ve třídě Žabiček, odpoledne se děti rozcházejí ze třídy Rybiček, poté od 15.00 hodin ze třídy Žabiček.

Třída Kačenky:  6.15 – 15.15 hodin, od 15.15 hodin se děti rozcházejí ze třídy Žabiček.

Zveřejněno 27. 08. 2020

SEZNAMY DĚTÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020-2021

jsou k nahlédnutí ve složce KE STAŽENÍ

Zveřejněno 27. 08. 2020

Zahájení školního roku 2020-2021

Vážení rodiče,

nový školní rok 2020/21 zahájíme ve všech třídách v úterý 1. září 2020.

Provoz MŠ je od 6.15 – 16.15 hodin.

Provoz jednotlivých tříd  MŠ od úterý 1. září

Třída Žabičky:  6.15 – 16.15 hodin.

Třída Rybičky:  6.45 - 15.15 hodin, od 6.15 se děti scházejí ve třídě Žabiček, odpoledne se rozcházejí od 15.15 opět ze třídy Žabiček.

Třída Želvičky:  7.00 – 12.30 hodin, od 6.15 se děti scházejí ve třídě Žabiček, odpoledne se děti rozcházejí ze třídy Rybiček, poté od 15.15 ze třídy Žabiček.

Třída Kačenky:  6.15 – 15.30 hodin, od 15.30 se děti rozcházejí ze třídy Žabiček.

Stravné a školné na září se bude vybírat pouze hotově 3.9 (čtvrtek) 12.00-16.15hod. a 4.9. (pátek) 6.15-8.15hod. v kanceláři vedoucí školní jídelny p. Justové. Od září 2020 se zvyšuje finanční normativ stravování.

Z důvodů opatření týkajících se virové nákazy Covid-19 se celoškolní schůzka rodičů konat nebude, veškeré informace k provozu získáte u p. učitelek ve své třídě. Prosíme sledujte webové stránky MŠ, kde jsou aktualizovány informace. Děkujeme za pochopení.

Prosím, čtěte důležitá opatření, která jsme nastavili na základě doporučení MŠMT, abychom zabránili možnému šíření virové nákazy Covid-19.

 • Při vstupu do MŠ použijte dezinfekční přípravek na ruce.
 • Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje v roušce.
 • Děti předávejte mezi šatnou a umyvárnou, prosíme, nevstupujte do tříd.
 • Děti musí být vybaveny jednou čistou roušku uloženou v igelitovém sáčku na poličce se svou značkou
 • Pokud bude dítě vykazovat jakékoliv symptomy nemoci (teplota, kašel, rýma, bolest hlavy, slabost, apatie, puchýřky na končetinách), nebude do MŠ přijato.
 • V případě, že se zdravotní stav dítěte změní v průběhu dne, bude umístěno do samostatné místnosti, kde bude pod dohledem dospělé osoby.  Učitelky budou neprodleně kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na  okamžité vyzvednutí dítěte.
Zveřejněno 19. 08. 2020

Provoz MŠ od čtvrtka 20. srpna ve třídě Rybiček.

Od čtvrtka 20. srpna do pondělí 31. srpna se budou všechny děti scházet i rozcházet ve třídě Rybiček.

Pro rodiče nadále platí používání roušky v prostorách MŠ.

Zveřejněno 07. 08. 2020

Provoz MŠ o letních prázdninách

Provoz MŠ bude zahájen v pondělí 10. srpna. Všechny děti se budou scházet ve třídě ŽABIČEK.

Pro rodiče nadále platí používání roušky v prostorách MŠ.

Aktuální jídelníček na celý týden

Stáhnout jídelníček

Kontakt

 • 499 888 114

Všechny kontakty

Adresa

Mateřská škola Rtyně v Podkrkonoší
Na Drahách 736
542 33 Rtyně v Podkrkonoší