499 888 114
 • Žabičky

  Oddělení Žabičky

  Děti zpravidla ve věku 2,5 až 4 roky.

  Do této třídy chodí nejmladší kamarádi. Děti se postupně seznamují s novým prostředím, zaměstnanci, ale i s pravidly soužití, bezpečnosti. Snažíme se podporovat a rozvíjet především samostatnost a sebeobslužné činnosti.

  Učitelky: Iveta Kačerová, Jarmila Galuščáková, Lenka Zezulová
  x
 • Rybičky

  Oddělení Rybičky

  Děti zpravidla ve věku 4 až 5 let.

  Ze Žabiček děti postupují do třídy Rybiček. Zde děti získávají větší okruh znalostí a dovedností. Jsou vedeny k celkové samostatnosti v sebeobsluze a také ve svém jednání.

  Učitelky: Monika Baťková, Pavlína Hrušková, Dis.

  x
 • Kačenky

  Oddělení Kačenky

  Děti zpravidla ve věku 5 až 6 let a děti s odloženou školní docházkou.

  Třída Kačenek je třídou budoucích školáků, prvňáčků. Třídní vzdělávací program je uzpůsobený tak, aby byly děti dle svých schopností připraveny na vstup do ZŠ.

  Učitelky: Šťovíčková Marcela, Dvořáčková Jiřina

  x
 • Želvičky

  Oddělení Želvičky

  Méně početná třída pro děti ve věku 4 až 6 let a děti s odloženou školní docházkou.

  Snížený počet dětí umožňuje intenzivnější individuální přístup k dětem a jejich rozvoj. Třídní vzdělávací program je uzpůsobený tak aby nejstarší děti byly připraveny na vstup do ZŠ. Kromě činností, které jsou obdobné jako v ostatních třídách, zde probíhá každodenní individuální a skupinová logopedická péče.

  Učitelky:  Mgr. Zdeňka Jirková, Tereza Zinkeová, Petra Šťovíčková - asistent pedagoga

  x
Zveřejněno 17. 09. 2021

Stravné a školné na říjen se vybírá:

23.09. (čtvrtek)   12,00 - 15,30 hod

24.09. (pátek)    6,15 - 8,15 hod

Zveřejněno 08. 09. 2021

Dne 14.9. 2021 navštíví třídu Želviček paní Sehnalová z městské knihovny. Pro děti je připraven zábavný program plný básniček, písniček a pohádek.

Zveřejněno 08. 09. 2021

VÝŠLAP DO PŘÍRODY

Ve čtvrtek 9. 9. 2021 se s dětmi ze třídy Kačenek vydáme na "VÝŠLAP DO PŘÍRODY.

S sebou: batůžek, pití v lahvičce, malou dobrůtku (Brumík, ovoce,..), pokrývku hlavy.

Zveřejněno 27. 08. 2021

Zahájení školního roku 2021-2022

Vážení rodiče,

nový školní rok 2021/22 zahájíme ve všech třídách ve středu 1. září 2021.

Provoz MŠ je od 6.15 – 16.15 hodin.

Provoz jednotlivých tříd  MŠ od středy 1. září

Třída Žabičky:  6.15 – 16.15 hodin.

Třída Rybičky:  6.45 - 15.15 hodin (od 6.15 hodin se děti scházejí ve třídě Žabiček, odpoledne se rozcházejí od 15.15 hodin opět ze třídy Žabiček.

Třída Želvičky:  7.00 – 14.00 hodin (od 6.15 hodin se děti scházejí ve třídě Žabiček, odpoledne se děti rozcházejí ze třídy Rybiček, poté od 15.15 hodin ze třídy Žabiček.

Třída Kačenky:  6.15 – 15.30 hodin (od 15.30 hodin se děti rozcházejí ze třídy Žabiček.

Pro rodiče nadále platí používání ochrany dýchacích cest v prostorách MŠ.

Zveřejněno 26. 08. 2021

Seznamy dětí pro školní rok 2021-22

Zveřejněno 20. 08. 2021

Sazby stravného a školného od 1. září 2021

Aktuální jídelníček na celý týden

Stáhnout jídelníček

Kontakt

 • 499 888 114

Všechny kontakty

Adresa

Mateřská škola Rtyně v Podkrkonoší
Na Drahách 736
542 33 Rtyně v Podkrkonoší