499 888 114
 • Žabičky

  Oddělení Žabičky

  Děti zpravidla ve věku 2,5 až 4 roky.

  Do této třídy chodí nejmladší kamarádi. Děti se postupně seznamují s novým prostředím, zaměstnanci, ale i s pravidly soužití, bezpečnosti. Snažíme se podporovat a rozvíjet především samostatnost a sebeobslužné činnosti.

  Učitelky: Iveta Kačerová, Jarmila Galuščáková, Lenka Zezulová
  x
 • Rybičky

  Oddělení Rybičky

  Děti zpravidla ve věku 4 až 5 let.

  Ze Žabiček děti postupují do třídy Rybiček. Zde děti získávají větší okruh znalostí a dovedností. Jsou vedeny k celkové samostatnosti v sebeobsluze a také ve svém jednání.

  Učitelky: Monika Baťková, Pavlína Hrušková, Dis.

  x
 • Kačenky

  Oddělení Kačenky

  Děti zpravidla ve věku 5 až 6 let a děti s odloženou školní docházkou.

  Třída Kačenek je třídou budoucích školáků, prvňáčků. Třídní vzdělávací program je uzpůsobený tak, aby byly děti dle svých schopností připraveny na vstup do ZŠ.

  Učitelky: Šťovíčková Marcela, Dvořáčková Jiřina

  x
 • Želvičky

  Oddělení Želvičky

  Méně početná třída pro děti ve věku 4 až 6 let a děti s odloženou školní docházkou.

  Snížený počet dětí umožňuje intenzivnější individuální přístup k dětem a jejich rozvoj. Třídní vzdělávací program je uzpůsobený tak aby nejstarší děti byly připraveny na vstup do ZŠ. Kromě činností, které jsou obdobné jako v ostatních třídách, zde probíhá každodenní individuální a skupinová logopedická péče.

  Učitelky:  Mgr. Zdeňka Jirková, Tereza Zinkeová, Petra Šťovíčková - asistent pedagoga

  x
Zveřejněno 06. 04. 2020

Předběžné informace k zápisu do MŠ v květnu na školní rok 2020/2021

 • Vážení rodiče - v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády (onemocnění COVID-19) bude letošní zápis probíhat bez přítomnosti dětí a s co nejmenší přítomnosti rodičů. Zápis proběhne v období 2. - 16. května 2020 - konkrétní termíny budou zveřejněny. Veškeré informace k zápisu, včetně nových dokumentů ke stažení (termíny, žádost, kritéria, čestné prohlášení...) a podrobných postupů budou zveřejněny po 20. dubnu 2020.
Zveřejněno 30. 03. 2020

"Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení":

 • Tento výkaz si zajišťuje rodič sám (ke stažení níže), následně ho předá zaměstnavateli k potvrzení.  Škola na tomto výkazu již nic nepotvrzuje.

Co může mateřská škola udělat pro děti a rodiče v případě, že je uzavřena?

Zveřejněno 20. 03. 2020

Oznámení o uzavření mateřské školy

Dne 20. března 2020 ředitelka po projednání se zřizovatelem školy Městem Rtyně v Podkrkonoší rozhodla o uzavření Mateřské školy Rtyně v Podkrkonoší od pondělí 23. března 2020 do odvolání.

Rozhodnutí bylo učiněno na základě doporučení MŠMT a projednáno se zřizovatelem mateřské školy Městem Rtyně v Podkrkonoší dne 20. března 2020 s ohledem na opatření, která vydala vláda. Důvodem uzavření školy je pandemie koronaviru.

Ve Rtyni v Podkrkonoší 20. března 2020

Toto opatření nabývá účinnosti dnem vydání.

 Mgr. Zdeňka Jirková, ředitelky školy

Informace pro rodiče:

 • Od 23. 3. si rodiče mohou vyzvednout pro svého zaměstnavatele „Žádost o ošetřovné při péči o dítě do  10 let (ke stažení zde) nebo kanceláři MŠ
 • Potvrzení bude vydáváno:

v úterý 24. 3. od 8 – 10 hod.

ve středu 25. 3. od 8 – 10 hod.

v pondělí 23. 3. od 8 – 12 hod.

Mimo tento termín po telefonické domluvě na č. 721 625 710.

 • Úplata za vzdělávání (školné) bude všem platícím ponížena podle délky uzavření mateřské školy
 • Stravné bylo všem dětem odhlášeno
 • Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 15. března 2020 č. 219 o přijetí krizového opatření  jsou určeny tyto školy na území Královéhradeckého kraje, které budou s účinností od 17. března 2020 od 6:00 hod. vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených sil anebo pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení (dále jen „dotčení zaměstnavatelé“):
 • Mateřská škola, Trutnov pro děti ve věku 3 – 6 let zaměstnanců dotčených zaměstnavatelů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností: Trutnov
 • Základní škola, Trutnov, Komenského 399 pro děti ve věku 7 – 10 let zaměstnanců dotčených zaměstnavatelů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností: Trutnov
 • Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816 pro děti ve věku 7 – 10 let zaměstnanců dotčených zaměstnavatelů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností: Trutnov
 • Ve všech prostorách mateřské školy dojde k dezinfekci veškerého vybavení a zařízení včetně hraček.
 • Pokud bude změna v situaci se šířením viru COVID-19 (koronavirus) a mateřská škola se znovu otevře, budeme Vás informovat na webových stránkách a v místním rozhlase.
Zveřejněno 19. 03. 2020

Omezený provoz v MŠ - aktuální informace 19. 3. 2020

 • V pondělí 23. března bude zasedat "Rada města" a rozhodne o možném uzavření mateřské školy.
 • Aktuální informace budou zveřejněny na stránkách školy.

Zveřejněno 16. 03. 2020

Omezený provoz v MŠ - shrnutí informací k 17. 3. 2020

 • Z rozhodnutí zřizovatele zůstává mateřská škola od 17. 3. 2020 v režimu omezeného provozu
 • Provoz je zajištěn pro pracující rodiče, kteří nemají možnost nechat své děti doma
 • Všechny děti se schází ve třídě Žabiček
 • Do MŠ nebudou přijímány děti s jakýmkoli příznakem virového onemocnění
 • Po dobu omezeného provozu se nebudou konat žádné nadstandardní aktivity
 • Děti, které do MŠ nepřijdou, budou automaticky odhlášené
 • Z důvodu eliminování šíření možné nákazy, prosíme, po příchodu do MŠ předejte své dítě u vchodových dveří p. učitelce
Zveřejněno 16. 03. 2020

Omezený provoz v MŠ - aktuální informace 16. 3. 2020

 • Vážení rodiče, z důvodu eliminování šíření nákazy, prosíme, při příchodu do MŠ předejte své dítě u vchodových dveří p. učitelce. Děkujeme
 • Informace z 12. 3. a 13. 3. jsou stále platné

Aktuální jídelníček na celý týden

Stáhnout jídelníček

Kontakt

 • 499 888 114

Všechny kontakty

Adresa

Mateřská škola Rtyně v Podkrkonoší
Na Drahách 736
542 33 Rtyně v Podkrkonoší