499 888 114
 • Žabičky

  Oddělení Žabičky

  Děti zpravidla ve věku 2,5 až 4 roky.

  Do této třídy chodí nejmladší kamarádi. Děti se postupně seznamují s novým prostředím, zaměstnanci, ale i s pravidly soužití, bezpečnosti. Snažíme se podporovat a rozvíjet především samostatnost a sebeobslužné činnosti.

  Učitelky: Iveta Kačerová, Jarmila Galuščáková, Lenka Zezulová
  x
 • Rybičky

  Oddělení Rybičky

  Děti zpravidla ve věku 4 až 5 let.

  Ze Žabiček děti postupují do třídy Rybiček. Zde děti získávají větší okruh znalostí a dovedností. Jsou vedeny k celkové samostatnosti v sebeobsluze a také ve svém jednání.

  Učitelky: Monika Baťková, Pavlína Hrušková, Dis.

  x
 • Kačenky

  Oddělení Kačenky

  Děti zpravidla ve věku 5 až 6 let a děti s odloženou školní docházkou.

  Třída Kačenek je třídou budoucích školáků, prvňáčků. Třídní vzdělávací program je uzpůsobený tak, aby byly děti dle svých schopností připraveny na vstup do ZŠ.

  Učitelky: Šťovíčková Marcela, Dvořáčková Jiřina

  x
 • Želvičky

  Oddělení Želvičky

  Méně početná třída pro děti ve věku 4 až 6 let a děti s odloženou školní docházkou.

  Snížený počet dětí umožňuje intenzivnější individuální přístup k dětem a jejich rozvoj. Třídní vzdělávací program je uzpůsobený tak aby nejstarší děti byly připraveny na vstup do ZŠ. Kromě činností, které jsou obdobné jako v ostatních třídách, zde probíhá každodenní individuální a skupinová logopedická péče.

  Učitelky:  Mgr. Zdeňka Jirková, Tereza Zinkeová, Petra Šťovíčková - asistent pedagoga

  x
Zveřejněno 12. 09. 2019

Po stopách historie našeho města:

 • Ve středu 18. září se vydají děti ze třídy Kačenek po stopách historie našeho města.
 • Prosíme rodiče, dejte dětem sportovní oblečení a obuv
Zveřejněno 12. 09. 2019

Návštěva Muzea:

 • V úterý 17. září navštíví děti ze třídy Kačenek místní muzeum.
Zveřejněno 06. 09. 2019

Zábavné dopoledne s kopanou:

 • V úterý 10. září dopoledne jdeme s dětmi na "Zábavné dopoledne s kopanou".
 • Připravte prosím dětem sportovní oblečení

Zveřejněno 29. 08. 2019

Celoškolní schůzka s rodiči:

Ve čtvrtek 5. 9. 2019 v 15.30 hod. se koná celoškolní schůzka rodičů v mateřské škole ve třídě „Rybiček“.

Program:

 • Povinné předškolní vzdělávání, omlouvání dětí, prodloužení provozu
 • Školní vzdělávací program – „čtenářská, matematická, počítačová gramotnost“,….
 • úplata za předškolní vzdělávání, platba stravného, možnost placení stravného a školného bezhotovostním způsobem, školní řád
 • nabídka lyžařského a předplaveckého výcviku, keramické tvoření, divadelní představení
 • Zpracování osobních údajů (GDPR), školní matrika
 • „nespavý režim“, logopedie, aj.

Srdečně zveme všechny rodiče. Děti po dobu schůzky můžete ponechat v jejich třídách.

Schůzka je vhodná i pro rodiče dětí, které nastoupí v průběhu školního roku.

Zveřejněno 29. 08. 2019

Zahájení školního roku a seznamy dětí:

Zveřejněno 28. 08. 2019

Platba stravného a školného:

Platba stravného a školného za měsíc září bude hrazena pouze hotově

    4.9. (středa)  12,00 - 16,15  

    5.9. (čtvrtek) 12,00 - 16,15

Platba na říjen proběhne na konci měsíce září (termín bude upřesněn), nebo je možné uhradit společně s platbou na září.

Bezhotovostní platba na říjen proběhne 15.09.

Aktuální jídelníček na celý týden

Stáhnout jídelníček

Kontakt

 • 499 888 114

Všechny kontakty

Adresa

Mateřská škola Rtyně v Podkrkonoší
Na Drahách 736
542 33 Rtyně v Podkrkonoší