499 888 114
 • Žabičky

  Oddělení Žabičky

  Děti zpravidla ve věku 2,5 až 4 roky.

  Do této třídy chodí nejmladší kamarádi. Děti se postupně seznamují s novým prostředím, zaměstnanci, ale i s pravidly soužití, bezpečnosti. Snažíme se podporovat a rozvíjet především samostatnost a sebeobslužné činnosti.

  Učitelky: Iveta Kačerová, Jarmila Galuščáková, Lenka Zezulová
  x
 • Rybičky

  Oddělení Rybičky

  Děti zpravidla ve věku 4 až 5 let.

  Ze Žabiček děti postupují do třídy Rybiček. Zde děti získávají větší okruh znalostí a dovedností. Jsou vedeny k celkové samostatnosti v sebeobsluze a také ve svém jednání.

  Učitelky: Monika Baťková, Pavlína Hrušková, Dis.

  x
 • Kačenky

  Oddělení Kačenky

  Děti zpravidla ve věku 5 až 6 let a děti s odloženou školní docházkou.

  Třída Kačenek je třídou budoucích školáků, prvňáčků. Třídní vzdělávací program je uzpůsobený tak, aby byly děti dle svých schopností připraveny na vstup do ZŠ.

  Učitelky: Šťovíčková Marcela, Dvořáčková Jiřina

  x
 • Želvičky

  Oddělení Želvičky

  Méně početná třída pro děti ve věku 4 až 6 let a děti s odloženou školní docházkou.

  Snížený počet dětí umožňuje intenzivnější individuální přístup k dětem a jejich rozvoj. Třídní vzdělávací program je uzpůsobený tak aby nejstarší děti byly připraveny na vstup do ZŠ. Kromě činností, které jsou obdobné jako v ostatních třídách, zde probíhá každodenní individuální a skupinová logopedická péče.

  Učitelky:  Mgr. Zdeňka Jirková, Tereza Zinkeová, Petra Šťovíčková - asistent pedagoga

  x
Zveřejněno 22. 04. 2021

Informace k návratu dětí do MŠ od pondělí 26. dubna 2021 (aktualizováno 22. 4. 2021)

Od pondělí 26. dubna 2021 mohou do MŠ nastoupit bez omezení již všechny děti bez povinnosti testování a nošení roušek.

Děti se vrátí do svých původních tříd. Provoz bude stejný jako před uzavřením MŠ.

Rodiče žádáme, aby v mateřské škole dodržovali bezpečnostní opatření, tj. vstupovat do budovy pouze s respirátorem, používat dezinfekci, pouze 1 osoba jako doprovod dítěte do šatny, nezdržovat se dlouho v budově MŠ.

Těšíme se na Vás.

Zveřejněno 14. 04. 2021

INFORMACE K ZÁPISU DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY, KTERÝ BUDE PROBÍHAT VE DNECH OD 10. - 13. KVĚTNA 2021

Zveřejněno 09. 04. 2021

Informace týkající se distančního vzdělávání

Vážení rodiče,

 od 12.4. bude nabídka činností distančního vzdělávání pro děti pouze na webových stránkách MŠ a bude totožná se vzdělávací nabídkou v mateřské škole.  Děti s povinnou předškolní docházkou, které nemají možnost tisku a chtějí  si pracovní listy vyplnit, mají možnost si je vyzvednout v krabici před MŠ v době provozu. Pro všechny děti je distanční vzdělávání nepovinné, dobrovolné. Aktuální informace sledujte na webových stránkách MŠ.                                                           

Zveřejněno 08. 04. 2021

Informace ohledně zápisu do naší MŠ pro školní rok 2021-2022 budou zveřejněny po 15.dubnu 2021.

Aktuální jídelníček na celý týden

Stáhnout jídelníček

Kontakt

 • 499 888 114

Všechny kontakty

Adresa

Mateřská škola Rtyně v Podkrkonoší
Na Drahách 736
542 33 Rtyně v Podkrkonoší