Školní jídelna

Školní jídelna je nedílnou součástí MŠ Rtyně v Podkrkonoší. Zajišťuje stravování a dítě přihlášené k pobytu v MŠ má právo denně odebrat dopolední přesnídávku, oběd a odpolední svačinu. Dětem je poskytována vyvážená strava doplněná dostatkem ovoce a zeleniny. Jsou dodržovány předepsané intervaly mezi jednotlivými podávanými pokrmy. Děti mají během dne dostatek tekutin, nenutíme je k dojídání, motivujeme je k ochutnávání stravy.

Personální zajištění:

Základní důležité informace:

  • Denní stravné pro děti 3-6 let (přesnídávka, oběd, svačina) činí 46,- Kč
  • Denní stravné pro děti 7 -let (přesnídávka, oběd, svačina) činí 50,- Kč
  • Úhrada stravného se provádí hotově, nebo inkasem s datem platnosti k 15. v měsíci na měsíc dopředu.
  • Stravné se odhlašuje den předem, nejpozději však daný den ráno do 7 hod., a to zápisem v šatnách každé třídy nebo telefonicky 499888114