O nás

Nová budova Mateřské školy ve Rtyni v Podkrkonoší byla otevřena 2. dubna 1984. Je postavena na okraji města a umístěna v klidném a bezprašném prostředí. Mateřská škola je pavilónového typu. Původně se skládala z jednoho pavilonu dvoupodlažního a dvou pavilonů přízemních. V únoru 2009 byla dokončena přístavba jednoho nadzemního pavilonu, ve kterém je umístěna ložnice dětí a třída pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Každý pavilon má svoji třídu, hernu, šatnu pro děti a učitelky, WC a umývárnu, kabinety na pomůcky a malou kuchyňku na vydávání jídel. Třídy v přízemí mají terasy s kamenným kobercem, které děti využívají při hrách a ranním cvičení. Třídy patrové jsou vybaveny balkony.

dsc-0014-jpgZa hospodářskou budovou je společné dopravní hřiště a velká zahrada. Zahradu plně využíváme v zimních i letních měsících, neboť naše mateřská škola je environmentálně zaměřena. V zimě je dětem k dispozici uměle vytvořený kopec pro zimní radovánky. V létě si hrajeme v pískovištích, v prostorách zahrady máme zabudovány rozmanité herní prvky – kolotoče, pohyblivou balanční dřevěnou lávku, pružinová houpadla, lanovou „stezku odvahy“, čtyřbokou věž s lanovým výlezem, nášlapy a skluzavkou, a jiné. Zahrada je rozlehlá, s množstvím zeleně, s možností rozmanitých pohybových aktivit – děti mohou hrát kopanou, dětský tenis a jiné sporty. U třídy Kačenek je vybudována „Krtečkova zahrádka“. Děti zde vysazují květiny, pěstují ovoce a zeleninu, zasadily ovocné stromy. V areálu naší mateřské školy máme místo i na dopravní hřiště, po kterém jezdíme na odrážedlech, koloběžkách a učíme se bezpečnosti provozu.

Mateřská škola je čtyřtřídní, s počtem zapsaných dětí 97. Zapsány jsou děti ve věku od 2,5 do 6-ti let. Děti jsou rozděleny podle věku do tříd „Kačenek“, „Rybiček“ a „Žabiček“, kde je zapsáno 28 dětí, třída „Želviček“ je pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami (převážně logopedickými) s počtem 13 dětí.

Dětský koutek školka RtyněPracujeme podle školního vzdělávacího programu, nazvaného „Svět kolem nás“. Program je zaměřen na ekologickou výchovu – zejména na ochranu přírody a životního prostředí, využívání prvků z programu „Zdravá mateřská škola“ ve výchově (otužování dětí, zdravý vývoj těla,…), poznávání rodného kraje a obce – turistika po okolí, zapojování dětí do společenského a kulturního života města. Mateřská škola je členem sítě MRKVIČKA (sdružení středisek ekologické výchovy pro mateřské školy). Ve vzdělávání dětí upřednostňujeme rozvíjení smyslového vnímání jako základ veškerého přirozeného poznávání a denně se věnujeme též prevenci vadné výslovnosti – zařazování jazykových chvilek, rozvíjení komunikativních dovedností dětí. Intenzivní logopedická péče je věnována dětem ve speciální třídě. Ve vzdělávání je kladen důraz na čtenářskou a matematickou gramotnost, postupně zařazujeme i gramotnost informační a finanční.

K dalším aktivitám patří předplavecký výcvik v  krytém bazénu v Trutnově, keramické tvoření, logopedické poradenství v MŠ, celoškolní projekt „Rtyně v Podkrkonoší – naše město“. Děti ze třídy Kačenek pokračují v projektu „Krtečkova zahrádka“ a děti ze třídy Rybiček zahájily projekt „Naše zahrádka“.

Naším společným cílem je vytvořit dětem místo, kde se budou cítit dobře, kde budou moci poznávat a zkoumat zákonitosti lidského světa i přírody a kde se budou moci přirozeně rozvíjet ve všech oblastech.