Příprava na „Pasování“

Svačina v bufetu při nácviku na pasování na školáky.