Tvořivá dílna

Ve středu 24. 10. se ve třídě Rybiček uskutečnila tvořivá dílna pro rodiče, děti i sourozence. Děti si s chutí vyrobily moudrou sovu a dokonce se s ní proletěly v připraveném lesíku, kde na ně čekaly hádanky.