Výlet – Želvičky

Dům Pod Jasanem. To byl ve čtvrtek 1. 6. 2017 cíl našeho třídního výletu. V Trutnově – Voletinách nás čekal bohatý program. Děti si nejprve vyrobily mýdlo a následně navštívily tkalcovské muzeum. Nejenom, že si vše prohlédly, ale měly možnost pozorovat, jak funguje kolovrátek či tkalcovský stav. Ze lnu si vyrobily za pomoci trdla, vochle náramek pro štěstí. Zkrátka – měli jsme napilno!