Besídka

Besídka

Ve čtvrtek 26. 5. se v naší třídě uskuteční besídka- pásmo básniček a písniček. Těší se děti a paní učitelky.