Celoškolní schůzka s rodiči

8. 9. 2016 (čtvrtek) – Celoškolní schůzka s rodiči

Odpoledne v 15.30 hod. se koná celoškolní schůzka rodičů ve třídě „Rybiček“. Na programu je nabídka výuky lyžařského kurzu, anglického jazyka a keramického kurzu, čtenářská, matematická a počítačová gramotnost, příprava webových stránek mateřské školy, „nespavý režim“, předplavecký výcvik, seznámení se školním programem, logopedie, úplata za předškolní vzdělávání, ceny stravného, možnost placení stravného bezhotovostním způsobem, aj. Srdečně zveme všechny rodiče. Děti po dobu schůzky můžete ponechat v jejich třídách. Schůzka je vhodná i pro rodiče dětí, které nastoupí v průběhu školního roku.