Celoškolní schůzka s rodiči

Celoškolní schůzka s rodiči:

  • V úterý 12. 9. 2017 v 15.30 hod. se koná celoškolní schůzka rodičů v mateřské škole ve třídě „Rybiček“. 

Program:

  • Povinné předškolní vzdělávání, omlouvání dětí
  • nabídka lyžařského výcviku
  • keramické tvoření s lektorkami – nabídka na 1. pololetí
  • Školní vzdělávací program – „čtenářská, matematická, počítačová gramotnost“,….
  • úplata za předškolní vzdělávání, platba stravného, možnost placení stravného a školného bezhotovostním způsobem, školní řád
  • „nespavý režim“, logopedie, předplavecký výcvik, aj.

Srdečně zveme všechny rodiče. Děti po dobu schůzky můžete ponechat v jejich třídách.Schůzka je vhodná i pro rodiče dětí, které nastoupí v průběhu školního roku.