Celoškolní schůzka rodičů

Celoškolní schůzka rodičů:

  • V pondělí 26. 3. 2018 v 15: 30 hod. se koná celoškolní schůzka rodičů v mateřské škole ve třídě „Rybiček“
  • Program:
  1. zápis do prvních tříd, odklady školní docházky (potvrzení k zápisu)
  2. zápis do mateřské školy, informace o povinném předškolním vzdělávání pro všechny děti, které dosáhnou do 31. srpna 2018 pěti let (povinná docházka a omlouvání, …)
  3. předplavecký výcvik
  4. ochrana osobních údajů
  5. záměr a budování „ekologické zahrady“
  6. v závěru schůzky beseda s psycholožkou Mgr. Evou Portychovou na téma “ Školní zralost“ (beseda je vhodná i pro rodiče mladších dětí)                                                                                                                                                     Srdečně zveme všechny rodiče. Děti můžete nechat po dobu schůzky ve třídě „Žabiček“.