Distanční vzdělávání

Informace týkající se distančního vzdělávání

Vážení rodiče,

 od 12.4. bude nabídka činností distančního vzdělávání pro děti pouze na webových stránkách MŠ a bude totožná se vzdělávací nabídkou v mateřské škole.  Děti s povinnou předškolní docházkou, které nemají možnost tisku a chtějí  si pracovní listy vyplnit, mají možnost si je vyzvednout v krabici před MŠ v době provozu. Pro všechny děti je distanční vzdělávání nepovinné, dobrovolné. Aktuální informace sledujte na webových stránkách MŠ.