Důležité upozornění

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Z důvodu nemoci p. učitelky se děti ze třídy Kačenek budou v úterý 27.4. scházet ve třídě ŽABIČEK.