Fotografování

Fotografování

  • Ve čtvrtek dne 7. 3. 2019 se koná fotografování dětí firmou „Prestige“.  Budeme se fotografovat dopoledne ve třídě Rybiček. Zakoupení fotografií je na vašem uvážení.