Knihovna

Návštěva knihovny:

  • V pondělí 5. 2. 2018 jdou děti ze třídy Kačenek na besedu do knihovny. Paní Sehnalová si pro ně připravila pohádkové téma.