Konzultační schůzky:

Konzultační schůzky:

  • Vážení rodiče,v průběhu měsíce ledna, vám nabízíme konzultační schůzky, týkající se školní zralosti vašich dětí.
  • Konkrétní termín si domluvte s p. uč. ve třídě Kačenek.