Nabídka činností pro mladší děti

Nabídka činností pro mladší děti

Můžete si společně přečíst pohádkové čtení.

Pomůžeš kačence najít cestu k rybníčku?

Pokus: budete potřebovat skleničky, kamínky, cibuli, brambor a vodu.

Co se bude dít? ??

Co kam patří?

Obkreslete si různé předměty a vraťte zpět na papír.

Na vycházce si můžete nastříhat různé větvičky a dát je do vázy s vodou. Na Velikonoce si větvičky ozdobte. ???