Návštěva knihovny

Děti ze třídy Kačenek, Želviček a Rybiček přijaly pozvání do knihovny. Na povídání o vánočních zvycích a tvořivou dílničku.

12. 12. 2016 půjdou Kačenky

14. 12. 2016 půjdou Rybičky

19. 12. 2016 půjdou Želvičky