„Nikde nesmí býti smutno“

„Nikde nesmí býti smutno“

Naše mateřská škola se zapojila do výzvy pro mateřské školy, kterou zorganizovala Místní akční skupina Království Jestřebí hory. Tato akce vznikla pro potěchu a rozveselení seniorů, obyvatel pečovatelských domů a domovů důchodců pro malé rozptýlení v této nelehké době. Naše mateřská škola si pro ně připravila „online Vánoční besídku“, kde děti mohly předvést to, co si za krátký čas stihly nacvičit. Třída „Kačenek“ si připravila krátkou čertovskou besídku, kde tancovaly na písničku „My jsme čerti“ a recitovaly básničku s pohybovými prvky. Třída „Rybiček“ si nacvičila taneček na písničku „Bim-bam“ od Dády Patrasové. Z toho celého se vytvořilo video i s pozdravem od našich předškoláčků.

Děti si to i v této podobě moc užily a byly rády, že mohou být součástí. Věříme, že jsme touto akcí vykouzlili plno úsměvů a radostných chvil.

Vytvořené „sváteční pásmo“ můžete shlédnout na webových stránkách MAS Království Jestřebí hory (www.kjh.cz) – https://www.youtube.com/watch?v=cBh17f42SdM

Přejeme všem lidem v roce 2021 pevné zdraví, lásku a radost v srdcích.