Platba školného a stravného na březen

Školné a stravné na březen se vybírá:

23.02. (pátek) 6,15 – 8,30 hod