Platba školného a stravného na květen

Stravné a školné na květen se vybírá:

26.04. (pátek) 6,15-8,30h