Potvrzení o výši vynaložených výdajů

Vážení rodiče,

za zdaňovací období roku 2016 máte možnost uplatnit slevu na dani.

Na základě Vaší žádosti Vám vystavíme potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v mateřské škole (školné) dle § 381 zákona č. 586/1992, o dani z příjmu za rok 2016.

Svoji žádost sdělte ústně spolu s datem narození dítěte p. učitelkám ve třídách. Potvrzení budou vystavována od 23. ledna 2017.