Povídání s paní Sehnalovou

Povídání s paní Sehnalovou:

V pondělí 2. prosince nás navštíví knihovnice paní Sehnalová s povídáním o knížkách“Se zvířátky do pohádky“.