Provoz

Oznámení o uzavření mateřské školy

Dne 20. března 2020 ředitelka po projednání se zřizovatelem školy Městem Rtyně v Podkrkonoší rozhodla o uzavření Mateřské školy Rtyně v Podkrkonoší od pondělí 23. března 2020 do odvolání.

Rozhodnutí bylo učiněno na základě doporučení MŠMT a projednáno se zřizovatelem mateřské školy Městem Rtyně v Podkrkonoší dne 20. března 2020 s ohledem na opatření, která vydala vláda. Důvodem uzavření školy je pandemie koronaviru.

Ve Rtyni v Podkrkonoší 20. března 2020

Toto opatření nabývá účinnosti dnem vydání.

 Mgr. Zdeňka Jirková, ředitelky školy

Informace pro rodiče:

  • Od 23. 3. si rodiče mohou vyzvednout pro svého zaměstnavatele „Žádost o ošetřovné při péči o dítě do  10 let (ke stažení zde) nebo kanceláři MŠ
  • Potvrzení bude vydáváno:

v úterý 24. 3. od 8 – 10 hod.

ve středu 25. 3. od 8 – 10 hod.

v pondělí 23. 3. od 8 – 12 hod.

Mimo tento termín po telefonické domluvě na č. 721 625 710.

  • Úplata za vzdělávání (školné) bude všem platícím ponížena podle délky uzavření mateřské školy
  • Stravné bylo všem dětem odhlášeno
  • Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 15. března 2020 č. 219 o přijetí krizového opatření  jsou určeny tyto školy na území Královéhradeckého kraje, které budou s účinností od 17. března 2020 od 6:00 hod. vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených sil anebo pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení (dále jen „dotčení zaměstnavatelé“):
  • Mateřská škola, Trutnov pro děti ve věku 3 – 6 let zaměstnanců dotčených zaměstnavatelů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností: Trutnov
  • Základní škola, Trutnov, Komenského 399 pro děti ve věku 7 – 10 let zaměstnanců dotčených zaměstnavatelů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností: Trutnov
  • Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816 pro děti ve věku 7 – 10 let zaměstnanců dotčených zaměstnavatelů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností: Trutnov
  • Ve všech prostorách mateřské školy dojde k dezinfekci veškerého vybavení a zařízení včetně hraček.
  • Pokud bude změna v situaci se šířením viru COVID-19 (koronavirus) a mateřská škola se znovu otevře, budeme Vás informovat na webových stránkách a v místním rozhlase.