Schůzka

Ve středu 12. 9. 2018 v 15.30 hod. se koná celoškolní schůzka rodičů v mateřské škole ve třídě „Rybiček“.

Program:

  • Povinné předškolní vzdělávání, omlouvání dětí, prodloužení provozu
  • Zpracování osobních údajů (GDPR), školní matrika
  • nabídka lyžařského výcviku, keramické tvoření, divadelní představení
  • Školní vzdělávací program – „čtenářská, matematická, počítačová gramotnost“,….
  • úplata za předškolní vzdělávání, platba stravného, možnost placení stravného a školného bezhotovostním způsobem, školní řád
  • „nespavý režim“, logopedie, předplavecký výcvik, aj.
  • Představení projektu „Přírodní zahrady“

 

Srdečně zveme všechny rodiče. Děti po dobu schůzky můžete ponechat v jejich třídách.

Schůzka je vhodná i pro rodiče dětí, které nastoupí v průběhu školního roku.