Stravné a školné na květen

Stravné a školné na květen se vybírá:

22.04. (pátek)    6,15 – 8,30