Upozornění

Upozornění:

Provoz jednotlivých tříd  MŠ od pondělí 14. 9. 2020

Třída Žabičky:  6.15 – 16.15 hodin.

Třída Rybičky:  6.45 – 15.00 hodin, od 6.15 se děti scházejí ve třídě Žabiček, odpoledne se rozcházejí od 15.00 hodin opět ze třídy Žabiček.

Třída Želvičky:  7.00 – 12.30 hodin, od 6.15 se děti scházejí ve třídě Žabiček, odpoledne se děti rozcházejí ze třídy Rybiček, poté od 15.00 hodin ze třídy Žabiček.

Třída Kačenky:  6.15 – 15.15 hodin, od 15.15 hodin se děti rozcházejí ze třídy Žabiček.