Upozornění

Upozornění:

Scházení dětí do MŠ, provoz tříd od úterý 10.11. 2020

Třída Žabičky:  provoz od 6.15 hodin, ve třídě Žabiček se rovněž od 6.15 hodin scházejí děti ze třídy Rybiček a Želviček

Třída Rybičky:  provoz od 6.45 hodin

Třída Želvičky:  provoz od 7.00 hodin

Třída Kačenky:  provoz od 6.15 hodin v KAČENKÁCH