Upozornění

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Od pondělí 17. 5. 2021 obnoven běžný provoz MŠ

Třída Žabičky: 6.15 – 16.15 hodin.

Třída Rybičky: 6.45 – 15.00 hodin, od 6.15 se děti scházejí ve třídě Žabiček, odpoledne se rozcházejí od 15.00 hodin opět ze třídy Žabiček.

Třída Želvičky: 7.00 – 12.30 hodin, od 6.15 se děti scházejí ve třídě Žabiček, odpoledne se děti rozcházejí ze třídy Rybiček, poté od 15.00 hodin ze třídy Žabiček.

Třída Kačenky: 6.15 – 15.15 hodin, od 15.15 hodin, se děti rozcházejí ze třídy Žabiček.