Vánoční fotografování

Fotografování dětí

V úterý 15. 11. 2022 dopoledne se v MŠ uskuteční předvánoční fotografování s p. Hurdálkem.

Přihlášené děti se budou fotografovat ve třídě Rybiček (nabídka fotografií je vystavena v šatnách dětí, blížší informace u p. učitelek).