Vyšetření zraku Vizus

Předběžné oznámení  o  „Preventivním vyšetření zraku dětí v mateřské škole“:

  • Dne 22. března 2018 (čtvrtek) v 8.30 hod.  proběhne opět v naší mateřské škole preventivní vyšetření zraku dětí na včasné rozpoznání zrakové vady, které provede zdravotnické zařízení Prima Vizus. Vyšetření je vhodné pro děti od 1 roku do 12 let (možnost vyšetření i pro děti, které nenavštěvují mateřskou školu). Je prováděno speciální vyšetřovací kamerou PlusoptiX zdravotnickým pracovníkem, je rychlé a zcela bezpečné (děti se pouze dívají na panáčka na kameře). Vzhledem k vývoji a růstu dítěte a možným funkčním změnám zrakových struktur je vhodné i kontrolní vyšetření pro děti, které ho absolvovaly v minulých letech. Rodiče, kteří budou mít o vyšetření zájem, se nahlásí u p. uč. ve třídách. Poplatek za vyšetření je 150,– Kč (rodiče uhradí v MŠ). Rodiče z řad veřejnosti se mohou chodit hlásit do třídy Žabiček (jméno a příjmení dítěte, datum narození) nebo se telefonicky informovat na tel
    . č. 499 888 114. Do dvou týdnů po termínu vyšetření budou do MŠ doporučeně zaslány výsledky. Každé dítě obdrží zalepenou obálku s potvrzením o vyšetření, děti s nálezem dioptrické vady obdrží doporučení k návštěvě očního lékaře. Každému rodiči bude v obálce také zaslán doklad o uhrazení poplatku za vyšetření. Poplatek v loňském roce hradila zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra, česká průmyslová zdravotní pojišťovna a oborová zdravotní pojišťovna. Mgr. Zdeňka Jirková.