Zahájení školního roku

Zahájení školního roku 2020-2021

Vážení rodiče,

nový školní rok 2020/21 zahájíme ve všech třídách v úterý 1. září 2020.

Provoz MŠ je od 6.15 – 16.15 hodin.

Provoz jednotlivých tříd  MŠ od úterý 1. září

Třída Žabičky:  6.15 – 16.15 hodin.

Třída Rybičky:  6.45 – 15.15 hodin, od 6.15 se děti scházejí ve třídě Žabiček, odpoledne se rozcházejí od 15.15 opět ze třídy Žabiček.

Třída Želvičky:  7.00 – 12.30 hodin, od 6.15 se děti scházejí ve třídě Žabiček, odpoledne se děti rozcházejí ze třídy Rybiček, poté od 15.15 ze třídy Žabiček.

Třída Kačenky:  6.15 – 15.30 hodin, od 15.30 se děti rozcházejí ze třídy Žabiček.

Stravné a školné na září se bude vybírat pouze hotově 3.9 (čtvrtek) 12.00-16.15hod. a 4.9. (pátek) 6.15-8.15hod. v kanceláři vedoucí školní jídelny p. Justové. Od září 2020 se zvyšuje finanční normativ stravování.

Z důvodů opatření týkajících se virové nákazy Covid-19 se celoškolní schůzka rodičů konat nebude, veškeré informace k provozu získáte u p. učitelek ve své třídě. Prosíme sledujte webové stránky MŠ, kde jsou aktualizovány informace. Děkujeme za pochopení.

Prosím, čtěte důležitá opatření, která jsme nastavili na základě doporučení MŠMT, abychom zabránili možnému šíření virové nákazy Covid-19.

  • Při vstupu do MŠ použijte dezinfekční přípravek na ruce.
  • Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje v roušce.
  • Děti předávejte mezi šatnou a umyvárnou, prosíme, nevstupujte do tříd.
  • Děti musí být vybaveny jednou čistou roušku uloženou v igelitovém sáčku na poličce se svou značkou
  • Pokud bude dítě vykazovat jakékoliv symptomy nemoci (teplota, kašel, rýma, bolest hlavy, slabost, apatie, puchýřky na končetinách), nebude do MŠ přijato.
  • V případě, že se zdravotní stav dítěte změní v průběhu dne, bude umístěno do samostatné místnosti, kde bude pod dohledem dospělé osoby.  Učitelky budou neprodleně kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na  okamžité vyzvednutí dítěte.