Zahájení školního roku 2023/2024

Zahájení školního roku 2023/2024

Vážení rodiče, nový školní rok 2023/2024 zahájíme ve všech třídách v pondělí 4. září 2023.

Provoz MŠ od 6.15 – 16.15 hodin.

Provoz jednotlivých tříd MŠ od 4. září

Třída Žabičky : 6.15 – 16.15 hodin.

Třída Rybičky: 6.45 – 15.15 hodin (od 6.15 hodin se děti scházejí ve třídě Žabiček, odpoledne se rozcházejí od 15.15 hodin opět ze třídy Žabiček).

Třída Želvičky: 7.00 – 14.00 hodin (od 6.15 hodin se děti scházejí ve třídě Žabiček, odpoledne se děti rozcházejí ze třídy Rybiček, poté od 15.15 hodin ze třídy Žabiček).

Třída Kačenky : 6.15 – 15.30 hodin (od 15.30 hodin se děti rozcházejí ze třídy Žabiček).