Ekologický program “Jak krteček s Ferdou Mravencem zachránili louku“

V pondělí 17. října 2016 se děti ze třídy „Kačenek“ vydaly autobusem do Horního Maršova na ekologický program se zaměřením na třídění odpadů. V Domě obnovy tradic, ekologie a kultury “Dotek“ je očekával krteček se svým pohádkovým příběhem o louce, na které měla domov zvířátka, hmyz, rostly tu květinky až do té doby, než ji navštívil někdo, kdo se v přírodě a k přírodě neumí chovat…to vám byla spoušť…ale naše děti v tom krtečka samotného nenechaly…