Malá technická univerzita

Děti se učily ,, vázat kostky “ a také stavěly stavby dle plánku. Vše se jim dařilo ?.