MTU – malá technická univerzita v ,,Želvičkách“

Děti se naučily vázat cihly, stavěly mosty a vyzkoušely i jejich nosnost.