Naše zahrádka

Počasí se konečně umoudřilo a my jsme mohli začít zahradničit na naši zahrádce- očistit od listí, vyplevelit , nakypřit půdu a zasadit semínka…. (pomáhaly děti z Kačenek, které aktuálně docházejí do naší třídy)