Naši mazlíčci

Děti ze třídy ,,KAČENEK“ pečují o naše živé tvory oblovky ,,Vildu a Mildu“

i o jejich mláďata.