Návštěva hasičské zbrojnice

V úterý 18. 1. jsme se vypravili na prohlídku hasičské techniky, protože byla vyhlášena soutěž „Požární ochrana očima dětí“ . Sice obrázky do soutěže malovat nebudeme, ale moc rádi jsme se podívali , co všechno mají hasiči v autě a potřebují ke své práci.