Návštěva knihovny

V pondělí 30. 10. jsme navštívili místní knihovnu. Čekalo nás povídání o podzimu. Plnili jsme různé úkoly, poslechli jsme si pohádku „Co si přál zajíček Ušáček“ „O veliké řepě“ a zazpívali si písničky.