Návštěva knihovny

Dne 18.3. jsme s třídou Kačenky navštívili paní Sehnalovou v knihovně. Společné zpívání lidových písní s rytmickým doprovodem a jarních říkadel s pohybem předcházelo pohádce O kůzlátkách. Děti vyslechly obě verze známé pohádky a již vědí, že ne vždy musí dopadnout vše dobře.