Návštěva školy

V pondělí 1. dubna jsme se se třídou Kačenek a Želviček vydali do Základní školy. Navštívili jsme 1. A, 2. A a 2. B. Děti si vyzkoušely jaké to je sedět v lavici, počítat a někteří dokonce i číst. Prohlédli jsme si celou školu, vyzkoušeli hračky s kterými si školáci hrají o přestávce a dokonce jsme zavítali i do školní družiny.