POHÁDKA O VELIKÉ ŘEPĚ

Dědek řepu zasadil, u pole se posadil, čekal, čekal. Vyrostla řepa veliká, převeliká. A jak společně řepu vytáhli? Na to jsme si v Žabičkách zahráli.