Poznávání koutů našeho města

Na procházce jsme zavítali k dalšímu rybníku jménem ,,Kocourák“, kde děti nakrmily kačeny. Dále se dozvěděly informace o padlém Václavu Nývltovi, který má zde pomník.