Předplavecký výcvik

Ve čtvrtek 9.6. měly děti 3. lekci plavání. Po hrách ve vodě si děti procvičily dýchání do vody, zahrály si pohybové hry, procvičily proplouvání pod kruhem, skákání z kraje bazénu, klouzačku a lov kytiček.