Prožitkový týden v lese

Je čtvrtek a my máme za sebou kondiční výšlap k hájovně. Během cesty se nám naskytla možnost navštívit pravou mongolskou jurtu, takže po dohodě s dětmi jsme nabídku pana Černého přijali a změnili cíl naší cesty. Nejdříve nám pan Černý ukázal včeličky v úlu a pak jsme zavítali k jurtě. Během naší cesty jsme obdivovali nádherné výhledy na okolní krajinu, potkali jsme Krakonoše a nechyběla ani oblíbená svačinka v přírodě. Dost už povídání, pojďme se na to podívat.