SKLÁDKA POD HALDOU

Tak to byl cíl naší cesty ve ST 18.4. V rámci tématického zaměření na ekologii. Za doprovodu a velmi zajímavého výkladu pana F. Pěkného jsme měli možnost si prohlédnout sběrný dvůr, kompostárnu i samotnou skládku odpadků