Šnečci v Žabičkách

Dnes jsme si že třídy Kačenek půjčili šnečky – oblovky ???? Děti z nich byly nadšené ?Po svačině jsme se vydali na kondiční procházku do lesa ,,Za kanál „