Svatý Martin

Děti z naší třídy si vyrobily koníka, naučily se písničku. S písničkou a s koníkem za doprovodu harmoniky přišly potěšit kamarády v ostatních třídách.